sábado, 13 de octubre de 2012

10-12 IDEES DE SISTEMES DE difícil predicció. català.


INTRODUCCIÓ

A partir de varis anys d’estudi, reflexió i practiques vaig arribar a la conclusió que expreso al blog  12 idees dels sistemes de difícil predicció-Astronòmic laboratori-fonètics, posant-la en pràctica i després de molt entrenament vaig  a conseguir obtindré seqüencies desitjades en sistemes sonors de difícil predicció, encara que també ocurrir a altres sistemes no sonors, estudiant aquestes qüestions a l’actualitat.

Una vegada arribat aquest punt em vaig plantejar si era possible que existís una modulació similar a la veu humana,  a partir d’això vaig estudiar la forma sonora humanitzada que sorgeix de ho suposadament aleatori, aconseguint els efectes en forma de veu humana.

S’aconseguia que el soroll aleatori o pseude aleatori s’estructurés i modulés amb forma de veu humana, aconseguint sense intervenció mecànica o física emetre per mitjà d’aquest sistema sonor missatges amb veu humana. Encara que tambe vaig començar  a entendre missatges en resposta no pròpiament desitjats per mi, aquest aspecte l’estic analitzant, pensant en la possibilitat d’intel·ligència aliena a la propia.

El fet d’esperar una emissió fonèticament, a voluntat, sense intervenció mecànica amb un motor sonor fonetitzat i filtrat, en forma de paraules i frases humanes es podria dir que s’aconsegueix amb normalitat, encara que no amb la exactitud total, s'ha d'aprofundir més en la qüestió.

Penso que aquesta qüestió pot arribar a servir a persones amb dificultat elevada de comunicació, en un futur. Tambe per a la comunicació a llargues distancies utilitzant per això sistemes variables com les radiacions estel·lars o la frecuencia llum traduïda a so.

A l’informe o document del blog  referenciat s’inclouen aquestes idees i al canal youtube hi han exemples concrets dels sons, fitxers de cada part del procés fins el resultat, i altres mostres.

 

 

 

 

.

blog fonetics: http://alfonetics.blogspot.com.es

blog al fonetics http://al-fonetics.blogspot.com.es

blog astronomic laboratori http://astronomiclaboratori.blogspot.com.es

canal youtube:fonetics http://www.youtube.com/channel/UCZhb34rticQ35c5y9lVmpUg

astronomic laboratori https://www.youtube.com/user/ASTRONOMICLABORATORI

                                           

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      RETORNAR

     ELS SENTITS

             ALS

         ESTELS

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Astronomic Laboratori 

                   

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM

 

A partir de sons atzarosos, caòtics o altres tipus de sons, processant-los en temps real o diferit s’aconsegueix:

 

1ºIinfluir en el passat desde el present, obtenint en ell ho esperat.

 

Fonètica humana a partir del pensament  mes el motor sonor.

 

3º Superar el límit de la velocitat  de la llum en la comunicació,  si s’ utilitzen estels o galàxies com motor sonor.

 

4º Superar el límit unidireccional dels medis de comunicació  unidireccionals com la pantalla de tv o l’ aparell de radio.

 

Comunicació a traves del temps i l’ espai, superant  límits, i utilitzant un sistema d’intercanvi gravat. 

 

De todo això sorgeixen múltiples formes noves combinades a desarrollar, establint

 Nous  horitzons a la física, comunicació y altres àrees.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

         

           12 IDEES DELS SISTEMES DE DIFICIL PREDICCIO

                      (IDEES BASIQUES SOBRE LA QUESTIO)

 

 

            1º - Existeixen sistemes caòtics atzarosos o de difícil predicció.

           

            2º - Davant la no utilitat i l’absurd els sistemes caòtics o de difícil predicció           

               poden tendir cap a la utilitat o lo lògic u ordenat.

           

            3º - Existeixen aquest sistemes en el so i en altres medis.

           

            4º - El so de difícil predicció en un continu temporal sonor atzarós que es                    percebit  per un punt de vista, pot ordenarse.

           

            5º - Un factor lògic de ordenació es la esperança i la voluntat unida al                             coneixement o l’entrenament del punt de vista .

           

            6º - Un soroll rosa amb crestes de só adequat es una base per  un sistema de                                                                           difícil predicció atzarós o caòtic.

           

            7º - Aquesta base es pot modular i filtrar per obtindre períodes i variacions de                    

                so propers a la veu humana.          

           

            8º - A aquesta base es pot afegir ressò i efectes per aconseguir la major similitud  amb la veu humana.

                       

9º - Un continu temporal sonor atzarós percebut per un punt de vista pot                                                ordenarse i al estar en contacte punt de vista i sistema, el punt de vista pot ordenar el sistema.

           

            10º- Un humà pot  parlar direccionant mentalment el só atzarós  filtrat                                     

                Obtingut, i percebre el só direccionat filtrat en resposta, com a veu humanitzada.

 

           

      11º- Es poden obtindre códigs lògics o veu humanizada                                                                                                             en el  só procedent del soroll rosa resultant pel punt de vista.

            (Aquestes seqüencies poden tenir forma de veu humana)

           

       12º- El punt de vista pot entendre códigs lògics o veu humanizada

                en el  procedent del soroll rosa resultant.

            (Aquestes seqüencies poden tenir forma de veu humana)

                               

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES                                            

 

 Trobem sistemes d’aquest tipus normalment on es produeixen  gradients difosos variables.

 

 Entre 1 so total débil o agudo y 2 so  total fort o greu .

 

-so de l’oli al fregir

 

-so de lava de volcans.

 

-so de tràfic.     

 

 -so de ones electromagnètiques terrestres o estel·lars o inclòs atómicas..

 

-so de pluja o vent

 

 -so de persones humanes

 

-so de bombolles d’aire de bussejadors.

 

En general a totes aquelles formes de so o gradient difós o variable i no molt predecible.

 

 

-MÚLTIPLES SISTEMES DESDE EL MES PETIT AL MES GRAN

  DESDE EL MES HUMA AL MES FÍSIC

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

Es poden  aconseguir códigs concrets i altres qüestions  en aquestes situacions.

 

D’aquesta forma es pot emetre un missatge en aquest suport o portadora.

 

S’aconsegueixen efectes immediats en el temps.

 

Ajuda fonética possible per a persones y analítica de sistemes.

 

S’aconsegueix un efecte físic  sense que hi hagi intervenció física común, tan sols lógica, o psicológica.

 

Es pot fer a través del medi televisiu o radiofònic gravat o directe, produint efectes en el passat influint desde el present, travessant l’ inviolabilitat del televisor o l’ emisor o el receptor de radio.

 

Trobar  comunicació o emetre a la radiació de planetes, d’estels o de galàxies o soroll de fons.

 

 

                               Aquest efecte es pot  aconseguir

 

                                a la radiació d’ estels

 

                                  que son  a 1000 anys llum,

 

                                          per exemple,

 

                   obtenint l’ efecte en segons, i superant

 

                  la velocitat de la llum 1000 anys llum a l’ efecte.

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Els estels poden ser font d’ informació y emisor

Y  altres qüestions similars            

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

ASPECTES PRINCIPALS                                                 

                                          

 

 

 

            Davant la no utilitat i l’absurd els sistemes caòtics o de difícil predicció

               poden tendir cap a la utilitat o lo lògic u ordenat.

           

 

              El so de difícil predicció en un continu temporal sonor atzarós                                                                                                                                                                                                                   que es percebut per un punt de vista, pot ordenarse.

           

 

3ª Un continu temporal sonor atzarós percebut per un punt de vista pot                                                          ordenarse i al estar en contacte punt de vista i sistema, el punt de vista pot ordenar el sistema.

           

                                                                                                                                   

 

            Un humà pot  parlar direccionant mentalment el só atzarós  filtrat                                        

                Obtingut, i percebre el só direccionat filtrat en resposta, com a veu humanitzada.

 

 

 

          5º- Es poden obtindre códigs lògics o veu humanizada                                                                                                             en el  só procedent del soroll rosa resultant pel punt de vista.

            (Aquestes seqüencies poden tenir forma de veu humana)

                     

          6º- El punt de vista pot entendre códigs lògics o veu humanizada

                en el  procedent del soroll rosa resultant.

            (Aquestes seqüencies poden tenir forma de veu humana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

DESENVOLUPAMENT DE LA DEMOSTRACIO.

 

          OBJETIUS                                                                           

                HIPOTESIS 1ª  I HIPOTESIS 2ª  OBJETIU 1_1º  I  2_1º

                Demostrar que un sistema atzarós o caòtic pot ordenarse  percebent-ho  el punt de vista

 

                HIPOTESIS 3ª     OBJETIU 3_1º

                Demostrar que un sistema atzarós o caòtic pot ordenarse de forma esperada pel punt de vista

 

                HIPOTESIS 4ª     OBJETIU 4_1º 

                Demostrar que un sistema atzarós o caòtic pot ordenarse de  forma esperada pel  punt de vista

                essent el resultat paraules en veu humanitzada.

 

                HIPOTESIS 5ª I 6ª   OBJETIU 5_1ª  I  6_1ª

Demostrar que un sistema atzarós o caòtic pot ordenarse de forma esperada pel  punt de vista,        

essent el resultat paraules en veu humanitzada, contenint códigs lògics premeditats pel  punt de                        vista i no premeditats.

 

          METODOLOGIA

            DEMOSTRACIO

                1º-S’obtindràn quatre fitxers de so: GF0(n), GF0(n)A(m),GF0(n)B(m)  i GF0(n)C(m).

                2º-Seràn escoltats per punts de vista independents verificant el GF0(n)B(m)  o GF0(n)C(m) esperat.

                3º-Davant els dubtes es verificaría la forma de l’ona sonora.

 

            ACTIVITATS

                1ª- Obtenir font de soroll rosa en condicions adecuadas = GF0(n).

                2ª- Filtrar i modular GF0(n) mitjançant tecnología = GF0(n)A(m) ó GF0(n)B(m).

                3ª- Escoltar el resultat GF0(n)A(m) ó GF0(n)B(m) pel punt de vista preparat i entrenat  escoltant els           

                codigs esperats en veu humanizada o cadencia de sorolls clars i diferenciats  = GF0(n)C(m) .

                4ª- Reunir fitxers resultat i exposar a escolta per altres punts de vista.

                5º-Enllaçar proper projecte ,ampliació, nous objectius i àrees.

                6º-utilizar altres fonts de soroll i verificar que també es compleix ej: radiació estelar

 

            TECNOLOGIA UTILITZADA

                -Ordinadors  i software o programari i maquinari..

                -Programa generador de soroll rosa modulable o font de soroll rosa.

                -Filtres hardware, software i equalitzadors.

                -Equip de audició.

                - software d’anàlisis de so

               -Accessoris per percebre el medi gradient, variable o difús (o fuzzi). Exemple telescopis i accessoris.

               

                MATERIAL NECESARI E INFRAESTRUCTURES

                -Ordinadors, programari de so i maquines de  filtres electrònics varis de so.

                -Software transductor o convertidor llum- so.

                -Telescopis, òptic y radiotelescopi amb equipament necessari.

                -Lloc u observatori adequat per poder prendre i seguir les mostres  estel·lars.

-radio receptor d’ espectre ampli de freqüències. I/o altres receptors o aparells de medicio segons

L’ àmbit d’ aplicació.

 

                PERSONAL NECESARIO

                Persona entrenada sensible i preparada per la audició d’aquets sistemes.

                Persona per administració i gestions .

              Tècnic informàtic per conversions i ajustos de format.

                Astrònom per l’ área  astronómica o tècnic especialitzat per altres àrees.                                                                         

 

 

                                                                                                 

MOSTRES DE FORMES D’ONA:

 

FORMA D’ONA SOROLL ROSA INICIAL:

 


 

FORMA D’ONA SOROLL ROSA FILTRAT AMB MILLORES:

 


 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

         

 

   

                                                                      PROJECTE FONETICS 

                   


 

                                                                                                 

blog fonetics: http://alfonetics.blogspot.com.es

blog al fonetics http://al-fonetics.blogspot.com.es

blog astronomic laboratori http://astronomiclaboratori.blogspot.com.es

canal youtube:fonetics http://www.youtube.com/channel/UCZhb34rticQ35c5y9lVmpUg

astronomic laboratori https://www.youtube.com/user/ASTRONOMICLABORATORI

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM

 

 A partir de sons atzarosos, caòtics o altres tipus de sons, processant-los en temps real o diferit s’aconsegueix:

 

1º Un patró fonètic pseudoaleatori entendible amb l ‘us de filtres com fonètica humana i direccionable  mitjançant observació.

 

Fonètica humana a partir del pensament mes el motor sonor (o patró fonètic) sense connexions físiques amb el motor sonor.

 

 

D’això sorgeixen múltiples aspectes nous combinat a desenvolupar, establint nous horitzons a la  física, comunicació  i  altres matèries.

 

                                                                                                 

 

 

 

ASPECTES PRINCIPALS                                                

                                          

 

 

 

            Davant la no utilitat i l’absurd els sistemes caòtics o de difícil predicció

                poden tendir cap a la utilitat o lo lògic u ordenat.

           

 

              El so de difícil predicció en un continu temporal sonor atzarós                                                                                                                                                                                                                   que es percebut per un punt de vista,  pot ordenarse.

           

 

3ª Un continu temporal sonor atzarós percebut per un punt de vista pot                                                                      ordenarse i al estar en contacte punt de vista i sistema, el punt de vista pot ordenar el sistema.

           

                                                                                                                                   

 

          Un humà pot  parlar direccionant mentalment el só atzarós  filtrat                                        

                Obtingut, i percebre el só direccionat filtrat en resposta, com a veu humanitzada.

 

 

 

          5º- Es poden obtindre códigs lògics o veu humanizada                                                                                                             en el  só procedent del soroll rosa resultant pel punt de vista.

            (Aquestes seqüencies poden tenir forma de veu humana)

                     

          6º- El punt de vista pot entendre códigs lògics o veu humanizada

                en el  procedent del soroll rosa resultant.

            (Aquestes seqüencies poden tenir forma de veu humana)

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

         

 

 

                                                                                      

                                                                                                 

FORMA D’ONA SOROLL ROSA FILTRAT AMB MILLORES+STEP FILTER

FONETIZAT

 


 

FORMA D’ONDA SOROLL ROSA FILTRAT AMB MILLORES+STEP FILTER

FONETIZAT AMB MILLORES DE VEU E

 


 

                                                                                               

FORMA D’ONA SOROLL ROSA FILTRAT AMB MILLORES +STEP FILTER

FONETIZAT AMB MILLORES DE VEU F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

ESPONSORS.

Per desenvolupar. En estudi.

 

COLABORACIONS.

Per desenvolupar. En estudi.. Depenent de l’aspecte a treballar

 

CURRICULUM.

Persona encarregada d’aquest projecte, i entrenada per poder fer el seu desenvolupament, i desarrolladora de tota la teoria desenvolupada i les practiques.

 

Andrés Sánchez Cruz 

DNI 35062736 H               email:         s_c_andres@hotmail.com

Avda Salvador Allende nº2, 4º 1ª , 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona.

Telèfon: movil:686300050 ->preferent .           (933751536) secundari provisionas

 

Estudis:

 

-EGB Col·legi públic Sant  Ildefons. Cornella de Llobregat

 

-BUP COU I PROVES D’ACCES UNIVERSITAT. Institut públic d’ensenyament mitja Jacint Verdaguer. Cornella de Llobregat.

 

-SERVICIO MILITAR. reg. 54 de infantería. grupo fuerzas regulares de infantería Tetuán Nº1. CEUTA 1984/85

 

-DIPLOMAT EN TREBALL SOCIAL.  EUTS- Universitat de Barcelona.

 

-DIPLOMAT EN EDUCACIÓ SOCIAL. Homologació profesional, Col·legi profesional d‘educadors i educadores socials de Catalunya.

 

-CFGS. Cicle Formatiu Grau Superior en  EMISIO I RECEPCIO, SO, IMATGE E INFORMATICA.

 Assignatures tècniques aprovades, manca alguna asignatura, sense completar la part no tècnica.

Escola publica de formació profesional Llars Mundet de Barcelona.

 

-Varis cursos informàtics full de càlcul lotus123. Varis.

 

-Varis cursos de temàtica social. Varis.

 

-Des l’any 1988 faig estudis de forma autodidacta en Informàtica, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Física, Estadística, Matemàtica, Teories varies , sistèmiques, teories del caos, matriculan-me a universitats aprovant assignatures diferents, depenent de les necessitats personals de investigación numèrica i física, tambe de les ciències socials.

 

Etc..   

 

Treball:

Treballs variats generals. Varis llocs. Fins 1989

Educador Social de Carrer. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

1989-2002

Altres.

 

 

 

                                                                                 

                                                                     

ASTRONOMIC LABORATORI  Blog:              

           http://astronomiclaboratori.blogspot.com.es/

Canal yotube (grabaciones y ejemplos):


Canal yotube (grabaciones y ejemplos):

canal youtube:fonetics http://www.youtube.com/channel/UCZhb34rticQ35c5y9lVmpUg

astronomic laboratori https://www.youtube.com/user/ASTRONOMICLABORATORI

Blogs y otras materias relacionadas:


blog al fonetics http://al-fonetics.blogspot.com.es

blog astronomic laboratori http://astronomiclaboratori.blogspot.com.es                                               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Una idea de :

                                                            Andrés Sánchez Cruz 

                                                                                email:         astronomiclaboratori@gmail.com

                                                             Teléfon: móvil:686300050 ->principal .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 FONETICS Blog:

 

Canal yotube (grabaciones y ejemplos):

canal youtube:fonetics http://www.youtube.com/channel/UCZhb34rticQ35c5y9lVmpUg

astronomic laboratori https://www.youtube.com/user/ASTRONOMICLABORATORI

Blogs y otras materias relacionadas:


blog al fonetics http://al-fonetics.blogspot.com.es

blog astronomic laboratori http://astronomiclaboratori.blogspot.com.es

 

           http://astronomiclaboratori.blogspot.com.es/

 

Canal yotube (grabaciones y ejemplos):

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Aquest projecte forma part d’un grup de projectes relacionats pel seu contingut

 

                                                                                Una idea de :  Andrés Sánchez Cruz 

                                                                                email:   al.fonetics@mail.com

                                                                                            astronomiclaboratori@gmail.com

                                                            Teléfon: móvil:686300050 ->principal .          

 

                                                                                                             

                                                                                                                    

                                                                                                 

 


si esteu interessats en aquest bloc deixar algun comentarii dir alguna cosa de vosaltres com a que us dediqueu o que és el que us interessa, us agraeix i així sabrem de desenvolupar més.astronomiclaboratori@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario