sábado, 13 de octubre de 2012

65-12 hệ thống ý tưởng rất khó dự đoán. Việt Nam.

12 hệ thống ý tưởng rất khó dự đoán.


Tây Ban Nha
(Dịch tự động)

Tóm tắt:


2 - Trong tiện ích không vô nghĩa và hệ thống hỗn loạn rất khó dự đoán hoặc có thể có xu hướng hướng tới các tiện ích hay hợp lý hoặc đặt hàng.4 - Những âm thanh khó để dự đoán về tiếng ồn liên tục một thời gian ngẫu nhiên đó là cảm nhận của một quan điểm, có thể được đặt hàng.9 - Một thời gian liên tục tiếng ồn ngẫu nhiên cảm nhận của một quan điểm có thể được sắp xếp và được liên lạc và hệ thống quan điểm, quan điểm có thể ra lệnh cho hệ thống.

10 º-Một con người có thể nói tinh thần âm thanh chỉ đạo Filtering ngẫu nhiên

đạt được và cảm nhận được âm thanh trong phản ứng lọc giải quyết như tiếng nói nhân bản.11 mã số hợp lý có thể được thu được trong âm thanh tiếng ồn màu hồng từ quan điểm của vista.112 xem có thể hiểu mã âm thanh hợp lý

màu hồng tiếng ồn từLỢI NHUẬN hoặc các ứng dụng thực tế
Chúng tôi đã tìm thấy các loại hệ thống này thường xảy ra biến gradients mờ (fuzzys)

Giữa âm thanh tổng thể 1 yếu hoặc cấp tính và 2 âm thanh tổng thể mạnh mẽ hoặc nặng.

Sound of dầu rán.

-Sound dung nham núi lửa.

Âm thanh của giao thông.

Điện từ sóng âm thanh đất hay sao, hay thậm chí nguyên tử ..

Sound of mưa hoặc gió.

Âm thanh của những con người

Âm thanh của tiếng súng trong những cảnh chiến đấu và các loại vũ khí có thể bắn.

Âm thanh của không khí thợ lặn bong bóng.
Nhiều hệ thống từ nhỏ nhất đến lớn nhất

THÊM TỪ NHÂN VẬT LÝ NHẤT


Có thể thu được mã cuestionesen cụ thể và các tình huống như vậy.

Bằng cách đó bạn có thể phát sóng một thông điệp là cơ sở hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tác dụng ngay lập tức đạt được trong thời gian.

Trợ giúp ngữ âm có thể cho con người và các hệ thống phân tích.


Hiệu ứng vật lý được thực hiện mà không có sự can thiệp của bất kỳ logic vật lý thông thường một mình.


Nó có thể được thực hiện thông qua các phương tiện truyền hình hoặc đài phát thanh hoặc ghi âm trực tiếp, sản xuất các tác động ảnh hưởng đến quá khứ từ hiện tại, thông qua sự thiêng liêng của TV hay máy phát thu radio.


Tìm thông tin liên lạc, chương trình phát sóng trong bức xạ của các ngôi sao hoặc các thiên hà.
Hiệu ứng này có thể đạt được

bức xạ của các ngôi sao

họ là năm ánh sáng đến 1000,

ví dụ:


có hiệu ứng thứ hai và vượt

tốc độ của ánh sáng 1000 năm ánh sáng có hiệu lực.

Các ngôi sao có thể là người phát hành.
Và nhiều hơn nữa các vấn đề trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu xã hội, thể chất, tâm lý,
Ngôn ngữ thông minh ....


_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Thiên văn LABORATORI

TRẢ LẠI

SENSESMộtLAS


STARSThiên văn Laboratori
12 hệ thống ý tưởng rất khó dự đoán.


1 - hoặc các hệ thống hỗn loạn rất khó dự đoán.


2 - Trong tiện ích không vô nghĩa và hệ thống hỗn loạn rất khó dự đoán hoặc có thể có xu hướng hướng tới các tiện ích hay hợp lý hoặc đặt hàng.3 - Có các hệ thống âm thanh và các phương tiện truyền thông khác.4 - Những âm thanh khó để dự đoán về tiếng ồn liên tục một thời gian ngẫu nhiên đó là cảm nhận của một quan điểm, có thể được đặt hàng.5 - Một quản lý yếu tố hợp lý là niềm hy vọng và kiến ​​thức hoặc đào tạo điểm thống nhất xem.6 - Một tiếng ồn màu hồng với âm thanh phải đỉnh núi là một cơ sở cho một dedifícil dự đoán ngẫu nhiên hoặc hỗn loạn.7 - Căn cứ này có thể được điều chế và lọc để có được thời gian âm thanh và các biến thể gần gũi với tiếng nói của con người.8 - Trên cơ sở này, bạn có thể thêm tiếng vang và hiệu quả để đạt được tiếng nói similitudcon lớn nhất của con người.9 - Một thời gian liên tục tiếng ồn ngẫu nhiên cảm nhận của một puedeordenarse quan điểm và trong hệ thống liên lạc và quan điểm, quan điểm có thể ra lệnh cho hệ thống.10 º-Một con người có thể nói tinh thần chỉ đạo lọc thu được âm thanh ngẫu nhiên và cảm nhận âm thanh trong phản ứng lọc địa chỉ như tiếng nói nhân bản.

11 mã số hợp lý có thể được thu được trong âm thanh tiếng ồn màu hồng từ quan điểm.
12 xem có thể hiểu mã âm thanh hợp lý
kết quả từ tiếng ồn màu hồng.

Giả thuyếtTrước ngày 1 phi lợi nhuận và phi lý hoặc các hệ thống hỗn loạn rất khó dự đoán
có thể có xu hướng hữu dụng hoặc hợp lý hoặc ra lệnh.


2 âm thanh rất khó để dự đoán về tiếng ồn một thời gian ngẫu nhiên liên tục cảm nhận của một quan điểm, có thể được đặt hàng.


Một thời gian 3 tiếng ồn ngẫu nhiên liên tục cảm nhận của một quan điểm, có thể được sắp xếp,
và trong hệ thống liên lạc và quan điểm, quan điểm có thể ra lệnh cho hệ thống.4 Một con người có thể nói tinh thần đạo lộn xộn âm thanh thu được và cảm nhận được âm thanh như giải quyết trong tiếng nói phản ứng nhân bản.
5 mã ª hoặc trình tự có thể có được kết quả hợp lý âm thanh tiếng ồn màu hồng bởi quan điểm.
6 xem có thể hiểu mã hoặc trình tự logic trong kết quả âm thanh tiếng ồn màu hồng.


Công nghệ sử dụng

Ordenadoresy phần mềm hoặc phần cứng và phần mềm.
Chương trình điều chế tiếng ồn máy phát điện hoặc nguồn tiếng ồn màu hồng hồng.
Phần cứng và bộ lọc phần mềm và bộ cân bằng.
Hearing-Team.
Phần mềm phân tích âm thanh

-Phụ kiện nhận thức Gradient môi trường, biến đổi hoặc khuếch tán (mờ).
Ví dụ kính thiên văn và phụ kiện
Nhân viên cần thiết
Sensible người đào tạo và chuẩn bị cho buổi điều trần của các hệ thống này.
Người điều hành quản lý.
Máy tính kỹ thuật cho các chuyển đổi và các thiết lập định dạng.
Nhà thiên văn học cho khu vực thiên văn học hoặc chuyên ngành kỹ thuật đến các khu vực khác.


LỢI NHUẬN hoặc các ứng dụng thực tế
Chúng tôi đã tìm thấy các loại hệ thống này thường xảy ra biến gradients mờ (fuzzys)

Giữa âm thanh tổng thể 1 yếu hoặc cấp tính và 2 âm thanh tổng thể mạnh mẽ hoặc nặng.

Sound of dầu rán.

-Sound dung nham núi lửa.

Âm thanh của giao thông.

Điện từ sóng âm thanh đất hay sao, hay thậm chí nguyên tử ..

Sound of mưa hoặc gió.

Âm thanh của những con người

Âm thanh của tiếng súng trong những cảnh chiến đấu và các loại vũ khí có thể bắn.

Âm thanh của không khí thợ lặn bong bóng.
Nhiều hệ thống từ nhỏ nhất đến lớn nhất

THÊM TỪ NHÂN VẬT LÝ NHẤT


Có thể thu được mã cuestionesen cụ thể và các tình huống như vậy.

Bằng cách đó bạn có thể phát sóng một thông điệp là cơ sở hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tác dụng ngay lập tức đạt được trong thời gian.

Trợ giúp ngữ âm có thể cho con người và các hệ thống phân tích.


Hiệu ứng vật lý được thực hiện mà không có sự can thiệp của bất kỳ logic vật lý thông thường một mình.


Nó có thể được thực hiện thông qua các phương tiện truyền hình hoặc đài phát thanh hoặc ghi âm trực tiếp, sản xuất các tác động ảnh hưởng đến quá khứ từ hiện tại, thông qua sự thiêng liêng của TV hay máy phát thu radio.


Tìm thông tin liên lạc, chương trình phát sóng trong bức xạ của các ngôi sao hoặc các thiên hà.
Hiệu ứng này có thể đạt được

bức xạ của các ngôi sao

họ là năm ánh sáng đến 1000,

ví dụ:


có hiệu ứng thứ hai và vượt

tốc độ của ánh sáng 1000 năm ánh sáng có hiệu lực.

Các ngôi sao có thể là người phát hành.
Và nhiều hơn nữa các vấn đề trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu xã hội, thể chất, tâm lý,
Ngôn ngữ thông minh ....


Nếu quan tâm, xin vui lòng liên hệ,
Việc xem xét các đề xuất nếu đủ quyền bằng mọi cách.


ALL EXPRESS (trừ đi Stellar thiếu phương tiện) đã được kiểm tra đầy đủ bởi quản lý dự án Phòng thí nghiệm thiên văn NGHIÊN CỨU
VÀ DÀI AGO 13 năm sự kiện diễn ra trong mọi khía cạnh ĐIỀU ƯỚC BẰNG CHỨNG VÀ NHIỀU HƠN.


Chứng minh trong thực tế CÓ THỂ NẾU CẦN THIẾT TRONG Một khoảng thời gian ngắn, chỉ nhận được để có một thỏa thuận GOOD VÀ cơ sở công nghệ để thử nghiệm.


IMPOSSIBLE IS JUST SO ĐẾN CHÚNG TÔI DO NORMAL.


Khuyến khích độc giả và các nhà nghiên cứu người khó có thể có vẻ DỰ ÁN đặt tất cả mọi thứ họ có thể để làm cho nó thành hiện thực.
GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỚC SAU bán ngẫu nhiên hoặc ngẫu nhiên
Giới hạn Diffuse ĐƯỢC SỬA ĐỔI
Trước hoặc sau tùy thuộc vào các biến nhất định rằng một số bắt đầu biết rất sâu sắc.


Cảm ơn bạn đã quan tâm.

THANKS TO Người đã làm việc với sự cải thiện hay đối đầu thiên văn nghiên cứu thí nghiệm DỰ ÁN NÀY.


Một ý tưởng khá thực tế.


Một rất rất mới và rất mát mẻ, nhưng đã có hơn 20 năm nghiên cứu
Người tự học.

nếu bạn quan tâm đến blog này để lại một bình luận
và nói điều gì đó với bạn như bạn dành hoặc đó là những gì bạn quan tâm, cảm ơn bạn và như vậy sẽ biết để phát triển thêm.
astronomiclaboratori@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario